Menu

Wonen in Nagtegael

Plan Nagtegael, kwaliteit van wonen

Nagtegael is een aantrekkelijke wijk met een ruime en blauwgroene opzet. Hoewel Nagtegael een nieuwbouwwijk is, is er al volop volwassen groen aanwezig en is er veel aandacht besteed aan thema’s als materiaalgebruik, erfafscheidingen en straatverlichting. Door dit oog voor detail en de hoogwaardige afwerking ademt de wijk een hoge woon- en leefkwaliteit uit. Een fantastische plek om te wonen.

De woningen zijn onder architectuur gebouwd in de jaren 30 bouwstijl. Kenmerkend aan deze bouwstijl zijn - onder meer - de royale dakoverstekken, entreepartijen, forse houtafmetingen van kozijnen en ramen, fraaie metselwerkdetailleringen en luifelconstructies boven de voordeur. Plan Nagtegael kent een grote diversiteit aan woningen, zowel wat type als vormgeving betreft. Doordat overal in de wijk gebruik is gemaakt van dezelfde materialen, is een afwisselende geheel met een sterk, evenwichtig en herkenbaar karakter ontstaan.

image

Situering

Nagtegael ligt ten zuiden van de Domoweg en wordt aan westelijke zijde begrensd door Smalbroek. De spoorlijn loopt ten oosten van de wijk.

image

Duurzaam Nagtegael

Bij de ontwikkeling van de woonwijk Nagtegael staat duurzaamheid centraal. Er wordt gestreefd naar een hoog kwaliteitsniveau en een lage milieubelasting. Deze duurzaamheid is terug te vinden in veel facetten van de nieuwe wijk. Bijvoorbeeld in de wijze waarop wordt omgegaan met water en energie, maar ook met natuur en ecologie, leefbaarheid en sociale veiligheid, inrichting en beheer van de openbare ruimte.

image