Inloopavond ontwikkeling bouwveld aan de Wedebrink / Morgensterlaan

Samen met ODIN Landschapsontwerpers hebben we gewerkt aan een fraai landschappelijk plan voor 9 royale bouwkavels en met BJZ.nu Ruimtelijke Plannen en Advies geschreven aan het ontwerpbestemmingsplan. Het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan is inmiddels ingediend en de gemeente neemt binnenkort een besluit over het in procedure brengen van het bestemmingsplan.

Maar voordat het zover is, vond er donderdagavond 21 september jl. een informatieavond plaats. De avond startte met een plenaire bijeenkomst voor de direct omwonenden en daarna ging het over naar een inloop en was iedereen welkom die in het plan is geïnteresseerd.

Vertegenwoordigers van de gemeente, Odin Landschapsontwerpers en Nagtegael B.V. waren aanwezig voor toelichting op het plan, het ontwerpbestemmingsplan en het bestemmingsplan.

Foto Impressie

Hoewel Nagtegael een nieuwbouwwijk is, is er al volop volwassen groen aanwezig en is er veel aandacht besteed aan thema’s als materiaalgebruik, erfafscheidingen en straatverlichting. Door dit oog voor detail en de hoogwaardige afwerking ademt de wijk een hoge woon- en leefkwaliteit uit. Een fantastische plek om te wonen.