Nieuwe ontwikkelingen in Nagtegael

Fase 1 en 2 van plan Nagtegael zijn reeds gerealiseerd. In fase 3 wordt volop gebouwd en wordt er met de gemeente overleg gevoerd om delen woonrijp te maken.
Ook wordt er gewerkt aan een plan voor levensloopbestendige woningen aan de Sleutelbloem/ Luzerne/ en Sleedoorn. Tevens worden plannen voor woningbouw aan de Morgensterlaan en Wedebrink nader onderzocht.

Blijft u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Nagtegael?
Schrijf u in en ontvang het laatste nieuws over Nagtegael als eerste!

Foto Impressie

Hoewel Nagtegael een nieuwbouwwijk is, is er al volop volwassen groen aanwezig en is er veel aandacht besteed aan thema’s als materiaalgebruik, erfafscheidingen en straatverlichting. Door dit oog voor detail en de hoogwaardige afwerking ademt de wijk een hoge woon- en leefkwaliteit uit. Een fantastische plek om te wonen.