Onderhoud aan het riool – update

Vorige week is in de nieuwsbrief aangekondigd dat op sommige plekken in de wijk onderhoud aan het riool wordt uitgevoerd. Aangezien er een aantal vragen vanuit de buurt zijn gekomen, lichten we deze werkzaamheden wat nader toe.

Het betreffen reinigingswerkzaamheden van zowel het vuilwater- als het regenwaterriool. Om het regenwaterriool te kunnen reinigen, moet de rioleringsbuis worden dichtgezet en leeggepompt. Dit regenwater – en niet het vuilwater – wordt in de vijvers geloosd, zoals het waterhuishoudkundig systeem uit zichzelf ook behoort af te voeren.

De werkzaamheden vinden deze week en nog een gedeelte van volgende week plaats, waarbij de pomp mogelijk nog wordt verplaatst. De pompen staan alleen aan onder werktijd en worden einde werkdag uitgezet. Er wordt gewerkt met geluiddempende pompen om de mogelijke geluidsoverlast te beperken.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen aan info@nagtegael.com.

Foto Impressie

Hoewel Nagtegael een nieuwbouwwijk is, is er al volop volwassen groen aanwezig en is er veel aandacht besteed aan thema’s als materiaalgebruik, erfafscheidingen en straatverlichting. Door dit oog voor detail en de hoogwaardige afwerking ademt de wijk een hoge woon- en leefkwaliteit uit. Een fantastische plek om te wonen.