Ontwerpbestemmingsplan Wedebrink en Morgensterlaan Nagtegael Beilen ligt ter inzage

Op 21 september hebben wij de plannen voor het bouwveld aan de Wedebrink gepresenteerd. Op deze plek komen 9 royale bouwkavels. Voor dit plan is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

De gemeente Midden-Drenthe heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor het bouwveld aan de Wedebrink in procedure te brengen. Dit betekent dat u als inwoner van de gemeente uw reactie (zienswijze) kan geven op het ontwerpbestemmingsplan. Het plan ligt vanaf donderdag 19 oktober 6 weken ter inzage.

Meer informatie leest u op woensdag 18 oktober in het gemeenteblad, op de gemeentelijke website en in De Krant van Midden-Drenthe.

Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact op met Rinette Ipema van de gemeente Drenthe.

Vervolg
Na 6 weken beoordeelt de gemeente de eventueel ingestuurde zienswijze(n). Mogelijk leidt dit tot aanpassingen in het plan. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Via de website en nieuwsberichten houden wij u op de hoogte.

Foto Impressie

Hoewel Nagtegael een nieuwbouwwijk is, is er al volop volwassen groen aanwezig en is er veel aandacht besteed aan thema’s als materiaalgebruik, erfafscheidingen en straatverlichting. Door dit oog voor detail en de hoogwaardige afwerking ademt de wijk een hoge woon- en leefkwaliteit uit. Een fantastische plek om te wonen.