Ontwikkeling Zuidtip/Wedebrink en woonrijp maken fase 3B

We praten u graag weer bij over Nagtegael Beilen. De voorbereidingen voor de werkzaamheden voor het woonrijp maken van een aantal deelgebieden zijn in volle gang. Ook wordt er nog volop gebouwd en is de openbare ruimte al grotendeels ingericht. Kortom, de wijk wordt steeds meer af. Hieronder leest u meer over de stand van zaken in Nagtegael.

Kavels Morgensterlaan

Eind vorig jaar zijn we in verkoop gegaan met vier royale kavels aan de Morgensterlaan. Inmiddels zijn alle kavels onder optie en zijn de reserveringsovereenkomsten met de kopers getekend.

Ontwikkeling Zuidtip/Wedebrink

Nagtegael B.V. is in gesprek met de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor de Zuidtip/Wedebrink. Gezamenlijk maken wij een (stedenbouwkundig) plan voor de uitgifte van deze kavels. Zodra er een plan is, kunnen we meer informatie geven over het vervolgproces rondom de uitgifte en verkoop van deze kavels en zullen wij de omwonenden uitnodigen voor een online informatiebijeenkomst.

Onderhoud aan het riool

Op sommige plekken in de wijk wordt onderhoud uitgevoerd aan het riool. Het gaat met name om reinigingswerkzaamheden. Onlangs zijn de straatkolken al gereinigd. U ondervindt geen hinder van deze werkzaamheden.

Woonrijp maken fase 3B

De werkzaamheden voor het woonrijp maken van delen van fase 3B zullen naar verwachting in maart/april a.s. starten. De bouwstraat wordt definitief, de inrichting rondom de vijver en het wandelpad worden aangelegd evenals de stapstenen in de vijver. In onderstaande tekening is in het blauw is weergegeven welk gedeelte woonrijp wordt gemaakt.

Straatnaamborden fase 3A

Behalve de Walstro is alle openbare ruimte in fase 3A reeds definitief ingericht. Hier ontbraken enkel nog de straatnaamborden. Binnenkort worden alle straten voorzien van een straatnaambord. De eigenaren van de woningen waar een straatnaambord aan de gevel wordt gemonteerd, ontvangen binnenkort een brief met de nodige informatie. Hieronder ziet u een voorbeeld van een straatnaambord.

Foto Impressie

Hoewel Nagtegael een nieuwbouwwijk is, is er al volop volwassen groen aanwezig en is er veel aandacht besteed aan thema’s als materiaalgebruik, erfafscheidingen en straatverlichting. Door dit oog voor detail en de hoogwaardige afwerking ademt de wijk een hoge woon- en leefkwaliteit uit. Een fantastische plek om te wonen.