Uitnodiging inloopavond over de plannen voor het bouwveld aan de Wedebrink / Morgensterlaan

Nagtegael B.V. is bezig met de uitwerking van plannen voor het bouwveld aan de Wedebrink/Morgensterlaan te Beilen. Hiervoor heeft Nagtegael B.V. een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan ingediend bij de gemeente. De gemeente neemt binnenkort een besluit over het in procedure brengen van het bestemmingsplan.

Voordat de gemeente dit besluit neemt, vindt er op donderdag 21 september a.s. een inloopavond plaats. Iedereen die interesse heeft in het plan, is van harte welkom. U kunt dan kennisnemen van de plannen en van het concept-ontwerpbestemmingsplan. Hiervoor staan er infopanelen opgesteld en het concept-ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage. Vertegenwoordigers van de gemeente, Nagtegael B.V. en Odin Landschapsontwerpers zijn dan aanwezig voor eventuele toelichting op de plannen, het concept-ontwerpbestemmingsplan en het beantwoorden van mogelijke vragen.

U bent tussen 20.00 en 21.00 uur welkom in zalencentrum Het Valkenhof, Witte Valkenstraat 4, 9411 LG Beilen.

Na deze avond neemt de gemeente een besluit over het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingplan. De informatie daarover wordt door de gemeente bekend gemaakt in het gemeenteblad, de Krant van Midden-Drenthe en op www.middenddrenthe.nl-. Vanaf het moment dat het plan ter inzage ligt, kunt u reageren op het plan door het indienen van een zienswijze.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Rinette Ipema van de gemeente Midden-Drenthe.

Foto Impressie

Hoewel Nagtegael een nieuwbouwwijk is, is er al volop volwassen groen aanwezig en is er veel aandacht besteed aan thema’s als materiaalgebruik, erfafscheidingen en straatverlichting. Door dit oog voor detail en de hoogwaardige afwerking ademt de wijk een hoge woon- en leefkwaliteit uit. Een fantastische plek om te wonen.