Voortgang woonrijp maken Nagtegael Beilen

Graag praten we u bij over de werkzaamheden voor het woonrijp maken in Nagtegael Beilen.
De wijk is steeds meer af en Nagtegael wordt echt een wijk waar het fijn wonen is!

KWS is bezig met de uitvoering van de werkzaamheden voor het woonrijp maken van een aantal delen in fase 3. Definitieve wegen worden aangelegd en later dit jaar wordt hier ook het groen geplant.

De voorbereidingen voor het aanleggen van de voetpaden (Walstro) zijn in volle gang en in week 24 wordt gestart met de aanleg ervan. Door de realisatie van de voetpaden wordt het langzaam verkeer gescheiden van het bouwverkeer. Ook worden er verkeersremmende maatregelen getroffen door het opnemen van stroken met keienverharding in het straatwerk. (zie ook Ereprijslaan). Voor beide maatregelen geldt dat deze een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid.

Tevens wordt er gestart met de inrichting van het gedeelte Lidrus – Walstro – Vogelwikke.
In verband met de bereikbaarheid van uw woning, stemt KWS de werkzaamheden met de betreffende bewoners af.

Op onderstaande tekening is in het rood aangegeven waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Foto Impressie

Hoewel Nagtegael een nieuwbouwwijk is, is er al volop volwassen groen aanwezig en is er veel aandacht besteed aan thema’s als materiaalgebruik, erfafscheidingen en straatverlichting. Door dit oog voor detail en de hoogwaardige afwerking ademt de wijk een hoge woon- en leefkwaliteit uit. Een fantastische plek om te wonen.