Water in de wijk Nagtegael – WDODelta

Beste (toekomstige) bewoners van de wijk Nagtegael,

Ik ben Ilse Winkel, gebiedsbeheerder van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Ik stel me graag aan u voor zodat het voor u duidelijk is bij wie u terecht kunt.

In uw gebied ben ik uw eerste aanspreekpunt voor al uw water gerelateerde vragen, dit met uitzondering van het drink-, en grondwater. Denk daarbij aan vragen over vergunningen, initiatieven langs en in het water maar ook klachten over het water en andere praktische vragen die met het water te maken hebben. Het gaat hier dus om het water in de wijk, zoals de vijvers en sloten, tot aan de berm.

Voor zaken hieromtrent kunt u mij benaderen. Voor alle overige vragen kunt u terecht bij de gemeente Midden-Drenthe.

Graag wil ik u vragen om samen met ons de wijk schoon te houden. Afval in en rondom het water is voor niemand wenselijk. Dus ik zou u vriendelijk willen verzoeken om geen puin of plastic afval in of nabij de vijvers en sloten achter te laten. Ook vraag ik u om geen vijverplanten en tuinafval in het water te gooien.  Dit lijkt wellicht onschuldig maar dat is het vaak niet. De planten uit de tuin, vijver of aquaria zijn nogal eens ‘exoten’. Dit betekent dat deze planten geen natuurlijke vijanden hebben. Wanneer deze planten eenmaal in de vijver of sloot voorkomen dan verspreiden ze zich zeer snel en zijn ze heel moeilijk te bestrijden.

Kortom: heeft u een vraag, initiatief, klacht of wilt u informatie over een waterschap gerelateerd onderwerp? Dan kunt u kunt mij bereiken via telefoonnummer 088 233 1200. De telefoniste verbindt u dan door met mij. Als ik niet op neem, laat dan een bericht achter en dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Op de website van het waterschap vindt u ook veel algemene informatie.

Met vriendelijke groet,

Ilse Winkel
Gebiedsbeheerder

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle
Postbus 60, 8000 AB Zwolle
T. (088) 233 1200

Foto Impressie

Hoewel Nagtegael een nieuwbouwwijk is, is er al volop volwassen groen aanwezig en is er veel aandacht besteed aan thema’s als materiaalgebruik, erfafscheidingen en straatverlichting. Door dit oog voor detail en de hoogwaardige afwerking ademt de wijk een hoge woon- en leefkwaliteit uit. Een fantastische plek om te wonen.