Woonrijp maken laatste deel fase 3 Nagtegael Beilen

Sinds 24 april zijn de werkzaamheden voor het woonrijp maken van het resterende deel van fase 3 in Nagtegael gestart.

Om de bereikbaarheid van de wijk te waarborgen, zijn de werkzaamheden opgedeeld in verschillende fasen. Op de kaart hieronder is de  planning, onderverdeeld in 6 fasen (F1 t/m F6), in verschillende kleuren aangegeven.
Ook staan de weeknummers vermeld waarin de werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Tijdens de aanleg van het gedeelte Walstro, tussen de kruisingen met de Clematis en de Sleedoorn, wordt er een alternatieve routing aangelegd middels rijplaten, zoals aangegeven op tekening. Dit betreft de locatie van het huidige wandelpad tussen de hoek Madeliefje / Clematis en Sleedoorn / Kaardebol.

De laatste fase betreft de aansluiting van de wijk ter hoogte van de rotonde. Deze zal naar verwachting in twee delen woonrijp worden gemaakt binnen het tijdsbestek van een week. Om de veiligheid te kunnen waarborgen, worden hier naar verwachting verkeersregelaars ingezet.

Mocht u ten aanzien van de werkzaamheden vragen hebben, dan kunt u hiervoor per mail contact opnemen met ctenbrinke@kws.nl.

Voor algemene vragen over de ontwikkelingen binnen Nagtegael kunt u een e-mail sturen aan info@nagtegael.com.

Wij verwachten dat we voor eind juli 2023 alle straten woonrijp hebben gemaakt. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk (wijziging in de planning voorbehouden). Mochten er wijzigingen zijn, dan wordt u daarover via de website geïnformeerd.

De werkzaamheden ten aanzien van de aanleg van het groen volgen in het aankomede najaar of winter. Hierover wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.

Foto Impressie

Hoewel Nagtegael een nieuwbouwwijk is, is er al volop volwassen groen aanwezig en is er veel aandacht besteed aan thema’s als materiaalgebruik, erfafscheidingen en straatverlichting. Door dit oog voor detail en de hoogwaardige afwerking ademt de wijk een hoge woon- en leefkwaliteit uit. Een fantastische plek om te wonen.